Selasa, 08 Oktober 2019

Ngeri Banget! Ternyata Ini Ciri-Ciri Pemimpin Akhir Zaman

Loading...
Ketika berbicara tentang akhir zaman, pastilah kita ingin tahu apa saja tanda-tandanya. Bukan tanpa sebab, karena dengan mengetahui semua tanda-tanda akhir zaman, setidaknya kita semakin yakin akan kebenaran dari Al Quran dan Hadits. Selain itu, mengetahui tanda-tanda akhir zaman juga membuat kita lebih taqwa kepada Allah dan semakin berhati-hati menghadapi fitnah akhir zaman. Ada banyak fitnah yang akan bermunculan saat akhir zaman, salah satunya pemimpin.  Oleh sebab itulah kita wajib mengetahui dengan benar, apa itu pemimpin, tugas pemimpin, bagaimana criteria pemimpin, cara memilih pemimpin dalam islam dan masih banyak yang lainnya.
pemimpin akhir zaman
Rasulullah SAW bersabda :
 “Ketahuilah…Setiap orang diantara kalian adalah pemimpin yang akan di mintai pertanggung jawabannya, seorang imam adalah pemimpin bagi masyarakatnya dan akan di mintai pertanggung jawabanya tentang kepimpinannya… (HR. Al-Bukhari).
Sayangnya, saat akhir zaman akan bermunculan pemimpin yang sangat jauh dari syariat islam. Kira-kira, pemimpin yang bagaimanakah yang akan muncul di akhir zaman? Agar lebih jelasnya, simak beberapa cirri pemimpin akhir zaman, berikut ini :

1. Pemimpin sesat

Akhir zaman akan banyak bermunculan pemimpin yang sesat. Dari Aus RA berkata, bahawa Rasulullah SAW bersabda:
 “Aku tidak takut (ujian yang akan menimpa) pada umatku, kecuali (ujian) para pemimpin sesat.” (HR. Ibnu Hibban).

2. Pemimpin yang jahil

Akhir zaman banyak pemimpin bodoh, yang mengesampingkan hukum Allah. Nauzubillah..
Dari Jabir bin Abdillah RA bahawa Rasulullah SAW berkata kepada Ka’ab bin Ajzah:
 “Aku memohon perlindungan untukmu kepada Allah dari kepemimpinan orang-orang bodoh.” (HR. Ahmad).

3. Pemimpin yang menolak kebenaran dan menyeru pada kemungkaran

Tak hanya menolak kebenaran, akhir zaman akan bermunculan pemimpin yang justru menyeru pada kemungkaran.
Dari Ubadah bin Shamit RA berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda:
 “Kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang memerintah kalian dengan hukum yang tidak kalian ketahui (imani). Sebaliknya, mereka melakukan apa yang kalian ingkari. Sehingga terhadap mereka ini tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mentaatinya.” (HR. Ibnu Abi Syaibah).

4. Pemimpin yang suka menekan rakyatnya dengan ancaman

Sudahkah Anda menjumpai karakter pemimpin yang suka dipuja-puji padahal non prestasi, suka berjanji tapi mengingkari, suka mengancam dan menekan siapapun yang tidak pro dengannya? Jika ya, maka bersiaplah karena Anda tengah berada di akhir zaman
Dari Abu Hisyam as-Silmi RA berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda:
 “Kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang mengancam kehidupan kalian. Mereka berbicara (berjanji) kepada kalian, kemudian mereka mengingkari (janjinya). Mereka melakukan pekerjaan, lalu pekerjaan mereka itu sangat buruk. Mereka tidak suka dengan kalian hingga kalian menilai baik (memuji mereka) dengan keburukan mereka, dan kalian membenarkan kebohongan mereka, serta kalian memberi kepada mereka hak yang mereka senangi.” (HR. Thabrani).

5. Pemimpin yang dikelilingi orang jahat dan abai pada syariat

Pemimpin jahat sudah pasti akan dikelilingi orang jahat untuk mendukung kebijakannya. Jika mendapati kondisi tersebut, maka simaklah hadits berikut, yang artinya :
Dari Abu Hurairah RA yang berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda:
 “Akan datang di akhir zaman nanti para penguasa yang memerintah dengan sewenang-wenang, para pembantunya (menteri-menterinya) fasik, para hakim nya menjadi pengkhianat hukum, dan para ahli hukum Islam (fuqaha’nya) menjadi pendusta. Sehingga, siapa saja di antara kalian yang mendapati zaman itu, maka sungguh kalian jangan menjadi pemungut cukai (kerana khawatir akan bersubahat dengan mereka).” (HR. Thabrani).

6. Pemimpin yang diktator (kejam).

Rasulullah SAW bersabda: 
“Sesungguhnya seburuk buruknya para penguasa adalah penguasa al-huthamah (diktator).” (HR. Al-Bazzar).
Dari Abu Layla al-Asy’ari bahwa Rasulullah Saw bersabda:
Artinya: “Dan akan datang para pemimpin, jika mereka diminta untuk mengasihani (rakyat), mereka tidak mengasihani; jika mereka diminta untuk menunaikan hak (rakyat), mereka tidak menunaikannya; dan jika mereka disuruh berlaku adil mereka menolak keadilan . Mereka akan membuat hidup kalian dalam ketakutan; dan memecah-belah tokoh-tokoh kalian. Sehingga mereka tidak membebani kalian dengan suatu beban, kecuali mereka membebani kalian dengan paksa, baik kalian suka atau tidak. Serendah-rendahnya hak kalian, adalah kalian tidak mengambil pemberian mereka, dan tidak kalian menghadiri pertemuan mereka.” (HR. Thabrani).

7. Para penguasa zindik (berpura-pura iman)

Dari Ma’qil bin Yasar bahwa Rasulullah SAW bersabda:
 “Dua golongan umatku yang keduanya tidak akan pernah mendapatkan syafa’atku: pemimpin yang bertindak zalim (terhadap rakyatnya), dan orang yang berlebihan dalam beragama hingga sesat dari jalan agama.” (HR. Thabrani).

8. Pemimpin yang banyak menipu rakyatnya

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:
 “Akan datang kepada masyarakat tahun-tahun yang penuh tipuan dan kebohongan. Pada tahun-tahun itu pembohong dipandang jujur, yang orang yang jujur dianggap pembohong, pada tahun-tahun tersebut para pengkhianat dianggap orang yang amanah, sedangkan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Pada saat itu yang berbicara adalah ruwaibidhah.” Lalu ada sahabat bertanya, “Apakah ruwaibidhah itu?” Rasulullah menjawab, “Orang bodoh yang berbicara/mengurusi urusan umum/publik.” (Dalam riwayat lain disebutkan, ruwaibidhah itu adalah “orang fasik yang berbicara/mengurusi urusan umum/publik” dan “al-umara (pemerintah) fasik yang berbicara/mengurusi urusan umum/publik”) (HR Ahmad, Ibnu Majah, Abu Ya’la dan al-Bazzar).
Mengerikan sekali bukan! Jika Anda berada dalam fase ini, terus berlindunglah kepada Allah, tingkatkan iman dan taqwa kita agar senantiasa terhindar dari fitnah akhir zaman. Wallahu alam, semoga bermanfaat.
Referensi : kabarjombang.com